Opravy a rekonstrukce

 
 

Opravy a rekonstrukce

 
  • opravy chemických, průmyslových, splaškových a dešťových kanalizací včetně šachet
  • rekonstrukce celých trubních úseků, včetně šachet
  • budování nových kanalizačních přípojek včetně zaústění do stávajících řadů
  • tlakové zkoušky potrubí a jímek